ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการสอนออนไลน์

    นักศึกษาคะ เนื่องจากครูไม่สามารถสอนสดร่วมกับการสอนในทีมได้

ดังนั้นจะขอแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง

1. สอนในชั้้นเรียน ตามเวลาปกติล

2. ในทีม จะอัดวิดีโอให้ ภายในวันนีั เพื่อให้มาดูย้อนหลังได้

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ