การสร้างและการเจริญของกระดูกและข้อ โครงสร้างส่วนประกอบและการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนล่าง การบาดเจ็บและกระบวนการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ วิธีการทางกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้อง