แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกัดแยกสารและการทำให้บริสุทธิ์ การตรวจเอกลักษณ์ของสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และเทคนิคสเปคโตรสโคปี คือ infrared, ultraviolet, nuclear magnetic resonance และ mass spectroscopy

Separation-course outline-62.docSeparation-course outline-62.doc