วิชา basic Electronics
240-209
Computer Engineering 

ดำรงค์ เคล้าดี