ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น การออกแบบฟันแขวน ส่วนโยงและการบัดกรี การขัดแต่งชิ้นงาน ฟันเดือย และเซรามิกทางทันตกรรม
Fixed partial dentures, pontic designs, connector and soldering, finishing and polishing, post and core, and dental ceramics