วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การวางแผนพัฒนาระบบ การรวบรวมความต้องการ การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและแบบเชิงวัตถุ แบบจำลองกระบวนการและข้อมูล ข้อกำหนดความต้องการ การออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการทำต้นแบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจ