[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

WisdomกับGen chem

WisdomกับGen chem

by EDUERES (อีเดอเรส) MEHE (เมเฮ) -
Number of replies: 1

ช่วยลบ 2 วิชานี้ออกจากระบบ lms2 ของผมด้วยครับบ 

In reply to EDUERES (อีเดอเรส) MEHE (เมเฮ)

Re: WisdomกับGen chem

by Admin User -

ผมถอนชื่อของน้องออกจากการเป็น Student ในรายวิชาให้แล้วครับ

895-171 wisdom of living  [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2310]
Gen Chem 324-103 (Acid-Base) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1576]