[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

332-101

Re: 332-101

by Admin User -
Number of replies: 0

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61 น้องได้ถอนชื่อตัวเองออกจากรายวิชานี้ครับ

ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ