[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การจัดการธุรกิจเกษตร 879-404

การจัดการธุรกิจเกษตร 879-404

by ATCHAREEYA YAEID -
Number of replies: 1

พอดีจะเข้าไปเช็คข้อมูลจะส่งงานในรายวิชานี้ค่ะ แต่กดไปกดมาดันไปกด unenrol พอจะเข้าไปใหม่ ก็เข้าไม่ได้แล้ว ต้องทำอย่างไรค่ะ

In reply to ATCHAREEYA YAEID

Re: การจัดการธุรกิจเกษตร 879-404

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ