[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

DRUG AND HEALTH

Re: DRUG AND HEALTH

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

อันนี้เป็นความเข้าใจผิดครับ ข้อมูลลงทะเบียนที่ปรากฏในระบบ sis จะไม่เกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้เรียนในรายวิชาของระบบ LMS2 ครับ

ปกติแล้วผู้สอนจะใช้วิธีดึงรายชื่อนักศึกษาจากข้อมูลใน sis มาใส่ไว้ในรายวิชาในระบบ LMS2 แต่ถ้าผู้สอนไม่ได้ดึงข้อมูล หรือตอนที่ดึงข้อมูลนักศึกษาคนนั้นยังไม่มีชื่อในระบบ sis ก็จะทำให้ไม่มีชื่อของนักศึกษาคนนั้นปรากฏในรายวิชาในระบบ LMS2 นะครับ

ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ