[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 640-111ไม่มีในlmsของดิฉัน ต้องทำยังไงค่ะถึงจะมีอยู่ในlms ของเรา

วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 640-111ไม่มีในlmsของดิฉัน ต้องทำยังไงค่ะถึงจะมีอยู่ในlms ของเรา

by ASMA MOLEE -
Number of replies: 1

ต้องทำยังไงค่ะถึงจะทำให้รายวิชาที่ไม่มีในlms  มีในlms  ขอบคุณค่ะ

In reply to ASMA MOLEE

Re: วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 640-111ไม่มีในlmsของดิฉัน ต้องทำยังไงค่ะถึงจะมีอยู่ในlms ของเรา

by Admin User -

วิชานี้เปิดให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาได้ด้วยตนเองครับ ให้เข้าไปที่

https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=3245

อาจารย์ได้ตั้งรหัสผ่านในการสมัครเข้ารายวิชาไว้ด้วย ให้ลองถามรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนนะครับ