[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอกด unenrolled วิชา 892-341 selected English literature แล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้ค่ะ

เผลอกด unenrolled วิชา 892-341 selected English literature แล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้ค่ะ

by THANATCHA BOONLERTSUP -
Number of replies: 1

พอดีเข้าไปเช็คดูแล้วเผลอกดออกจากวิชา Selected English literature ค่ะ แล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้เลย รบกวนขอช่วยลสกเข้าไปใหม่ให้ได้ไหมคะ พอดีต้องการที่จะส่งงานวิชานี้ค่ะ 

In reply to THANATCHA BOONLERTSUP

Re: เผลอกด unenrolled วิชา 892-341 selected English literature แล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ