[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

388-100(เข้าใช้งานไม่ได้)

388-100(เข้าใช้งานไม่ได้)

by KANPHITCHA KAOSONG -
Number of replies: 1

เผลอกดunrolled วิชา388-100 health for all แล้วเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วค่ะ

In reply to KANPHITCHA KAOSONG

Re: 388-100(เข้าใช้งานไม่ได้)

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ