[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

Re: 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

เกิดจากการที่น้องไปกดลิงก์ Unenrol me from... ซึ่งเป็นการถอนชื่อตัวเอกออกจากรายวิชาครับ

ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ