[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

388–100 สุขภาวะเพื่อนมนุษย์

388–100 สุขภาวะเพื่อนมนุษย์

by สุไรยา แม็ง -
Number of replies: 1

หนูไม่รู้ว่าไปกดอะไรค่ะ วิชานี้เลยกายจากLMS2 ไม่สามารถกลับเข้าได้อีก คือหนูต้องทำยังไงบ้างค่ะ

In reply to สุไรยา แม็ง

Re: 388–100 สุขภาวะเพื่อนมนุษย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

น้องได้คลิกที่ลิงก์ Unenrol ซึ่งจะเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ

เท่าที่ผมตรวจสอบตอนนี้ชื่อของน้องถูกเพิ่มกลับเข้าไปในรายวิชาแล้วนะครับ