[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

388–100 สุขภาวะเพื่อนมนุษย์

Re: 388–100 สุขภาวะเพื่อนมนุษย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

น้องได้คลิกที่ลิงก์ Unenrol ซึ่งจะเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ

เท่าที่ผมตรวจสอบตอนนี้ชื่อของน้องถูกเพิ่มกลับเข้าไปในรายวิชาแล้วนะครับ