[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

223-303 Geo environmental engineer

223-303 Geo environmental engineer

by ROCHIDEE MOHLEA -
Number of replies: 1

รบกวนดึงรายวิชา223-303 ด้วยครับ ผมไม่สามารถ

ติดตามงานได้ครับ

In reply to ROCHIDEE MOHLEA

Re: 223-303 Geo environmental engineer

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

การจะเข้าไปดูเนื้อหาในรายวิชาของ LMS2 ได้จำเป็นต้องเป็น Student ในรายวิชา ซึ่งการจัดการ Student ในรายวิชาจะเป็นหน้าที่ของ Teacher แต่ละรายวิชาครับ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้า Teacher ไม่ได้เพิ่มชื่อของนักศึกษาเข้าไปในรายวิชา นักศึกษาคนนั้นก็เข้าไปดูข้อมูลในรายวิชาไม่ได้ครับ

 

สรุปว่าต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชาเพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ