[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอไปกดunenrolled รายวิชา 890-004 English in the digital world แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ค่ะ

เผลอไปกดunenrolled รายวิชา 890-004 English in the digital world แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ค่ะ

by MAMEE THANOMBENCHAMAKUN -
Number of replies: 2

เผลอไปกด unenrolled รายวิชาค่ะ จะต้องทำยังไงคะ

In reply to MAMEE THANOMBENCHAMAKUN

Re: เผลอไปกดunenrolled รายวิชา 890-004 English in the digital world แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

เท่าที่ผมตรวจสอบดูตอนนี้น้องสามารถเข้าไปในรายวิชา 890-004 ได้แล้วนะครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: เผลอไปกดunenrolled รายวิชา 890-004 English in the digital world แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ค่ะ

by MAMEE THANOMBENCHAMAKUN -

เข้าได้แล้วค่ะ พอดีไปหาอาจารย์ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ