[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 328-302 Basic Biochemistry แล้วมันหายไปจาก My Courseค่ะ

เผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 328-302 Basic Biochemistry แล้วมันหายไปจาก My Courseค่ะ

by INGFAH YANGTHONG -
Number of replies: 2

เผลอกด unenrolled รายวิชา 328-302 Basic Biochemistry หายไปจาก My Courseค่ะ 

In reply to INGFAH YANGTHONG

Re: เผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 328-302 Basic Biochemistry แล้วมันหายไปจาก My Courseค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: เผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 328-302 Basic Biochemistry แล้วมันหายไปจาก My Courseค่ะ

by INGFAH YANGTHONG -

ขอบคุณ​มากค่ะ