[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 890-102 sec24 FUNDA ENG READING & WRITING

Re: ผลอไปกด unenrolled ของรายวิชา 890-102 sec24 FUNDA ENG READING & WRITING

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ