[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชา 722-352[1/2561] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้

วิชา 722-352[1/2561] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้

by SAIFON SITTIMONGKOL -
Number of replies: 3

มีประเด็นปัญหา 2 เรื่อง

1 นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้ โดยผู้สอนคิดว่าเป็นเรื่องของการกำหนดเวลารายวิชาที่สิ้นสุดวันนี้ (4 ตุลาคม 2561) แต่เมื่อขยายเวลาแล้ว (31 ธันวาคม 2561) นักศึกษายังไม่สามารถเข้าทำกิจกรรมในรายวิชาได้

2 งานที่นักษาส่งในหัวข้อ "ส่งรูปภาพปฏิบัติการที่ 2 ป่าชายเลน ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี และบ้านบางปลาหมอ" ทั้ง 2 หัวข้อถูกลบทิ้ง โดยสัปดาห์ที่แล้วผู้สอนยังพบข้อมูลการส่งจำนวน 30 คน ในแต่ละหัวข้อ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบช่วยกู้ข้อมูลคืนด้วย เพราะจะมีผลต่อคะแนนของนักศึกษา

In reply to SAIFON SITTIMONGKOL

Re: วิชา 722-352[1/2561] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

1) สาเหตุมาจากมีการปิดหัวข้อ "Self enrolments (Student)" ครับ นักศึกษาที่เคยสมัครเข้าด้วยวิธีนี้เลยถูกตั้งค่าให้เป็น Inactive ไปด้วย เลยทำให้เข้าใช้งานไม่ได้ครับ ตอนนี้ผมแก้ไขโดยเปิดหัวข้อ Self enrolment ให้แล้วครับ ถ้าต้องการแค่ปิดไม่ให้นักศึกษาสมัครเข้ามาเพิ่มในรายวิชาก็ให้คลิกที่รูปเฟืองหลัง "Self enrolments (Student)" แล้วเลือก "Allow new enrolments" เป็น No ครับ

2) หัวข้อ Assignment ในรายวิชาผมเห็นว่ามีอยู่ 2 อันตามรูปครับ (เข้าดูจากลิงก์ https://lms2.psu.ac.th/mod/assign/index.php?id=4348) ใช่ Assignment ที่อาจารย์อ้างถึงหรือเปล่าครับ

Attachment Capture.PNG
Attachment Capture2.PNG
Attachment Capture3.PNG
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: วิชา 722-352[1/2561] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้

by SAIFON SITTIMONGKOL -

ขอบคุณมากค่ะ ตอบได้ตรงทั้ง 2 ประเด็นค่ะ

ข้อ 1 ขอบคุณมากค่ะ เพราะเดิมตั้งปิดไว้วันที่ 4 ต.ค. 61 แต่นักศึกษาบ่นว่าเข้าระบบไม่ได้ก่อนนหน้านี้ 2-3 แล้วค่ะ

ส่วนข้อ 2 เราเป็นคนเช็คเองค่ะ ว่าไม่พบข้อมูลการส่งงานของนักศึกษาในวันนี้ทั้งที่เคยเห็นการส่งงานจำนวน 30 คนทั้ง 2 หัวข้อที่แสดงไว้

In reply to SAIFON SITTIMONGKOL

Re: วิชา 722-352[1/2561] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วข.ปัตตานี นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงรายวิชาได้

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ตกลงว่าในตอนนี้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษาจาก Assignment ได้หรือเปล่าครับ?