[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความกรุณาช่วยเพิ่มรายวิชา 001-101ให้หน่อยค่ะ

Re: ขอความกรุณาช่วยเพิ่มรายวิชา 001-101ให้หน่อยค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมเพิ่มรายวิชาให้กับน้องแล้วครับ

การดึงข้อมูลจากระบบ SIS จะได้ข้อมูล ณ วันที่ดึงนะครับ ถ้าน้องลงทะเบียนหลังจากที่อาจารย์ดึงข้อมูลแล้วก็ต้องให้อาจารย์ทำการดึงรายชื่อซ้ำอีกครั้งครับ