[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มรายวิชา640-392ปฏิบัติการจิตเวชsec02ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เพิ่มรายวิชา640-392ปฏิบัติการจิตเวชsec02ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

by MONTHICHA SAMPATCHUEN -
Number of replies: 1

เพิ่มรายวิชา640-392ปฏิบัติการจิตเวชsec02ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

In reply to MONTHICHA SAMPATCHUEN

Re: เพิ่มรายวิชา640-392ปฏิบัติการจิตเวชsec02ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

กรณีนี้ปกติแล้วต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชาเพื่อให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ