[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มรายวิชา 322-101 เทอม61 ให้หน่อยคะ

เพิ่มรายวิชา 322-101 เทอม61 ให้หน่อยคะ

by YATIMA SARA -
Number of replies: 3

ขอบคุณคะ

In reply to YATIMA SARA

Re: เพิ่มรายวิชา 322-101 เทอม61 ให้หน่อยคะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

กรณีนี้ปกติแล้วต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชาเพื่อให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: เพิ่มรายวิชา 322-101 เทอม61 ให้หน่อยคะ

by YATIMA SARA -

อาจารย์ผูู้สอนเพิ่มรายวิชาไม่เป็นคะ

In reply to YATIMA SARA

Re: เพิ่มรายวิชา 322-101 เทอม61 ให้หน่อยคะ

by Admin User -

ผมประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องให้แล้วครับ