[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

 
Picture of SANADEE DOLOH
รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SANADEE DOLOH - Monday, 26 November 2018, 10:04 AM
 

รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking ไม่ใช่เซคชันที่ลงทะเทียนไว้

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 26 November 2018, 9:53 PM
 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าข้อมูลตรงจุดไหนที่ไม่ตรง ส่งรูปหน้าจอมาก็ได้ครับ

Picture of SANADEE DOLOH
Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SANADEE DOLOH - Thursday, 29 November 2018, 10:39 PM
 

อันที่ผมลงทะเบียนเป็น section 16 แต่อันนี้มันเป็น section 9

 

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 30 November 2018, 10:19 PM
 

ทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ข้อมูลในระบบ LMS2 ไม่ได้เชือมกับข้อมูลระบบทะเบียนครับ การจัดการข้อมูลของนักศึกษาในรายวิชาจะถูกทำโดยผู้สอนของรายวิชา ดังนั้นถ้าผู้สอนเพิ่มข้อมูล group ให้ผิดข้อมูลก็จะผิดพลาดเหมือนกับที่น้องเจอครับ

Picture of SANADEE DOLOH
Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SANADEE DOLOH - Friday, 30 November 2018, 11:52 PM
 

ตอนนี้เป็น section 16 แล้วใช่ไหมครับ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 1 December 2018, 5:24 PM
 

ตอนนี้น้องอยู่ใน group 16 แล้วครับ

ในระบบ LMS2 จะเรียกการจัดกลุ่มว่า group ครับ ซึ่ง group นี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับข้อมูล section ของการลงทะเบียนก็ได้ครับ

group ที่ถูกแบ่งอาจจะถูกใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับผู้สอนของรายวิชาครับ