[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SANADEE DOLOH -
Number of replies: 5

รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking ไม่ใช่เซคชันที่ลงทะเทียนไว้

In reply to SANADEE DOLOH

Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าข้อมูลตรงจุดไหนที่ไม่ตรง ส่งรูปหน้าจอมาก็ได้ครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SANADEE DOLOH -

อันที่ผมลงทะเบียนเป็น section 16 แต่อันนี้มันเป็น section 9

 

In reply to SANADEE DOLOH

Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ข้อมูลในระบบ LMS2 ไม่ได้เชือมกับข้อมูลระบบทะเบียนครับ การจัดการข้อมูลของนักศึกษาในรายวิชาจะถูกทำโดยผู้สอนของรายวิชา ดังนั้นถ้าผู้สอนเพิ่มข้อมูล group ให้ผิดข้อมูลก็จะผิดพลาดเหมือนกับที่น้องเจอครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SANADEE DOLOH -

ตอนนี้เป็น section 16 แล้วใช่ไหมครับ

In reply to SANADEE DOLOH

Re: รายวิชา(805-071&805-170)English Fundamental Listening and Speaking

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ตอนนี้น้องอยู่ใน group 16 แล้วครับ

ในระบบ LMS2 จะเรียกการจัดกลุ่มว่า group ครับ ซึ่ง group นี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับข้อมูล section ของการลงทะเบียนก็ได้ครับ

group ที่ถูกแบ่งอาจจะถูกใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับผู้สอนของรายวิชาครับ