[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

746-102

746-102

by NI-HASMAH POH-EI -
Number of replies: 1

เผลอไปกด unenrolled ทำให้ไมทำให้ไม่สามราถเข้าไปประเมินได้ค่ะ

 

In reply to NI-HASMAH POH-EI

Re: 746-102

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ไม่ทราบว่าน้องอยู่กลุ่มเรียนไหนครับ