[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

 
Picture of NATTA TANSILA
ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment
by NATTA TANSILA - Wednesday, 2 January 2019, 3:11 PM
 

ผมอาจารย์นัฐ ตัณศิลา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กด un-enroll ตัวเองและอาจารย์ทั้งหมดออกจากรายวิชา 135-202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (ภาคเรียน 2/2561) รบกวนช่วยเพิ่มชื่อผมกลับเข้าไปให้ด้วย ขอบคุณมากครับ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 2 January 2019, 5:16 PM
 

ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

ในกรณีที่ต้องการลบรายชื่อนักศึกษาเก่าออกผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] แทนนะครับ เพราะนอกจากจะเป็นการลบรายชื่อนักศึกษาออกแล้วยังช่วยลบข้อมูลอื่น ๆ อย่างเช่น ไฟล์การบ้านที่นักศึกษาเคยส่ง ด้วยครับ

Picture of NATTA TANSILA
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment
by NATTA TANSILA - Wednesday, 2 January 2019, 6:44 PM
 

ขอบคุณมากครับ และขอนำลิงค์ไปประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในคณะต่อนะครับ

Picture of MATTANA ONROD
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment
by MATTANA ONROD - Monday, 28 January 2019, 11:36 AM
 

ดิฉันนางสาวมัทณา อ่อนรอด คณะวิทยาศาสตร์ ได้กด un-enroll ตัวเองออกจากรายวิชา 324-102_GENERAL CHEMISTRY II_(2561/2)_Aj Laemthong รบกวนช่วยเพิ่มชื่อดิฉันกลับเข้าไปด้วย ขอบคุณมากค่ะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 28 January 2019, 6:26 PM
 

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ