[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

by NATTA TANSILA -
Number of replies: 4

ผมอาจารย์นัฐ ตัณศิลา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กด un-enroll ตัวเองและอาจารย์ทั้งหมดออกจากรายวิชา 135-202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (ภาคเรียน 2/2561) รบกวนช่วยเพิ่มชื่อผมกลับเข้าไปให้ด้วย ขอบคุณมากครับ

In reply to NATTA TANSILA

Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

ในกรณีที่ต้องการลบรายชื่อนักศึกษาเก่าออกผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] แทนนะครับ เพราะนอกจากจะเป็นการลบรายชื่อนักศึกษาออกแล้วยังช่วยลบข้อมูลอื่น ๆ อย่างเช่น ไฟล์การบ้านที่นักศึกษาเคยส่ง ด้วยครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

by NATTA TANSILA -

ขอบคุณมากครับ และขอนำลิงค์ไปประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในคณะต่อนะครับ

In reply to NATTA TANSILA

Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

by มัทณา อ่อนรอด -

ดิฉันนางสาวมัทณา อ่อนรอด คณะวิทยาศาสตร์ ได้กด un-enroll ตัวเองออกจากรายวิชา 324-102_GENERAL CHEMISTRY II_(2561/2)_Aj Laemthong รบกวนช่วยเพิ่มชื่อดิฉันกลับเข้าไปด้วย ขอบคุณมากค่ะ

In reply to มัทณา อ่อนรอด

Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องการ un-enrollment

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ