[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความช่วยเหลือ enrol รายวิชา

Re: ขอความช่วยเหลือ enrol รายวิชา

by Admin User -
Number of replies: 0

ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

ในกรณีที่ต้องการลบรายชื่อนักศึกษาเก่าออกผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] แทนนะครับ เพราะนอกจากจะเป็นการลบรายชื่อนักศึกษาออกแล้วยังช่วยลบข้อมูลอื่น ๆ อย่างเช่น ไฟล์การบ้านที่นักศึกษาเคยส่ง ด้วยครับ