[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความช่วยเหลือลบรายที่เรียนจบแล้ววิชาใน lms2

Re: ขอความช่วยเหลือลบรายที่เรียนจบแล้ววิชาใน lms2

by Admin User -
Number of replies: 0

ก่อนหน้านี้ระบบได้ปิดการ Unenrol ของนักศึกษาเนื่องจากมีการกดผิดเยอะครับ ตอนนี้ผมได้เปิดให้นักศึกษาสามารถ Unenrol ได้ด้วยตนเองแล้วโดยเข้าไปที่รายวิชาแล้วคลิกที่ Unenrol me from ... ในกล่อง Administration ครับ