[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบ 3 รายวิชา

 
Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL
แจ้งลบ 3 รายวิชา
by VIMON TANTISHAIYAKUL - Tuesday, 8 January 2019, 2:30 PM
 

แจ้งลบ 3 รายวิชาดังนี้

1. PharmChem II/2561
2. MedChem II (2561)
3. PHARMACEUTICAL ANALYSIS I บรรยายและ Lab วิมล (2561)

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบ 3 รายวิชา
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 8 January 2019, 9:06 PM
 

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • PharmChem II/2561 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4308]
  • MedChem II (2561) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2666]
  • PHARMACEUTICAL ANALYSIS I บรรยายและ Lab วิมล (2561) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=3444]

ปล. ในกรณีที่เนื้อหาวิชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก อาจารย์อาจจะใช้วิธี Reset course [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] แทนได้ครับ การ Reset course จะเป็นการล้างรายชื่อและข้อมูลการใช้งานของนักศึกษาในรายวิชาออก โดยเนื้อหาต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ยังอยู่เหมือนเดิม ซึ่งทำให้สามารถนำรายวิชาดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำได้ครับ