[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 640-112

 
Picture of KUNTHIDA LAEMMUANG
รายวิชา 640-112
by KUNTHIDA LAEMMUANG - Monday, 14 January 2019, 10:23 AM
 

รายวิชา640-112 HEALTH COMMUNICATION ยังไม่มีในLMS ค่ะ

Picture of Admin User
Re: รายวิชา 640-112
by Admin User - Monday, 14 January 2019, 3:00 PM
 

รายวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของระบบทะเบียนครับ แต่ต้องให้ผู้สอนของรายวิชาในระบบ LMS2 เป็นผู้เพิ่มข้อมูลรายชื่อให้ครับ