[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 640-112

รายวิชา 640-112

by KUNTHIDA LAEMMUANG -
Number of replies: 1

รายวิชา640-112 HEALTH COMMUNICATION ยังไม่มีในLMS ค่ะ

In reply to KUNTHIDA LAEMMUANG

Re: รายวิชา 640-112

by Admin User -

รายวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของระบบทะเบียนครับ แต่ต้องให้ผู้สอนของรายวิชาในระบบ LMS2 เป็นผู้เพิ่มข้อมูลรายชื่อให้ครับ