[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 640-112

Re: รายวิชา 640-112

by Admin User -
Number of replies: 0

รายวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของระบบทะเบียนครับ แต่ต้องให้ผู้สอนของรายวิชาในระบบ LMS2 เป็นผู้เพิ่มข้อมูลรายชื่อให้ครับ