[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

465-207 SOFTWARE APPLICATIONS IN PUBLIC MANAGEMENT

Re: 465-207 SOFTWARE APPLICATIONS IN PUBLIC MANAGEMENT

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ดูเหมือนผู้สอนจะเพิ่มชื่อของน้องเข้าในรายวิชาให้แล้วนะครับ ลองตรวจสอบพวกงานที่น้องเคยทำในรายวิชาดูนะครับว่ามีอะไรหายไปหรือไม่