[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอรบกวนเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I

ขอรบกวนเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I

by UDOMPORN SUKKAEW -
Number of replies: 1

เนื่องจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ แต่ไม่สามารถเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I Teacher: SAKCHAI PRECHAVERAKUL ได้ค่ะ

In reply to UDOMPORN SUKKAEW

Re: ขอรบกวนเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

การจัดการรายชื่อนักศึกษาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรายวิชาครับ ผมไม่มีสิทธิ์ไปเพิ่มชื่อนักศึกษาโดยพลการ ในกรณีนี้ต้องติดต่ออ.ศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นเจ้าของรายวิชาให้เพิ่มชื่อให้ครับ