[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอรบกวนเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I

Re: ขอรบกวนเพิ่มรายวิชา Mechanics of Solids I

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

การจัดการรายชื่อนักศึกษาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรายวิชาครับ ผมไม่มีสิทธิ์ไปเพิ่มชื่อนักศึกษาโดยพลการ ในกรณีนี้ต้องติดต่ออ.ศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นเจ้าของรายวิชาให้เพิ่มชื่อให้ครับ