[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

คอร์ส331-102

 
Picture of AUTCHANANAT SUNGJALOENKIET
คอร์ส331-102
by AUTCHANANAT SUNGJALOENKIET - Thursday, 24 January 2019, 10:11 AM
 

ยังไม่ได้รับคอร์ส ในรายวิชา 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: คอร์ส331-102
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 25 January 2019, 10:35 AM
 

ข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 กับข้อมูลการลงทะเบียนไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงครับ ต้องให้ผู้สอนทำการเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชา หรือบางวิชาจะเปิดให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการรายชื่อนักศึกษาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรายวิชาครับ ผมไม่มีสิทธิ์ไปเพิ่มชื่อนักศึกษาโดยพลการ ในกรณีนี้ต้องติดต่ออาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายวิชาให้เพิ่มชื่อให้ครับ