[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

คอร์ส331-102

Re: คอร์ส331-102

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 กับข้อมูลการลงทะเบียนไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงครับ ต้องให้ผู้สอนทำการเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชา หรือบางวิชาจะเปิดให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการรายชื่อนักศึกษาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรายวิชาครับ ผมไม่มีสิทธิ์ไปเพิ่มชื่อนักศึกษาโดยพลการ ในกรณีนี้ต้องติดต่ออาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายวิชาให้เพิ่มชื่อให้ครับ