[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มรายวิชา345-104​ ​DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY

Re: เพิ่มรายวิชา345-104​ ​DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

เรื่องการจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของวิชา ทางผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยพลการครับ