[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชา 324-102 เคมี2

 
Picture of CHANIKAN NIAMPIAM
วิชา 324-102 เคมี2
by CHANIKAN NIAMPIAM - Thursday, 31 January 2019, 10:38 AM
 

รายวิชานี้ไม่ขึ้นข้อมูลในระบบ ไม่สามารถเปิดรายวิชานี้ได้

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: วิชา 324-102 เคมี2
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 31 January 2019, 8:42 PM
 

เรื่องการจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของวิชา ทางผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยพลการครับ ต้องใช้วิธีแจ้งให้อาจารย์เจ้าของวิชาเพิ่มชื่อน้องเข้าไปให้ครับ