[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์

Re: 515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

เรื่องการจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของวิชา ทางผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยพลการครับ ต้องใช้วิธีแจ้งให้อาจารย์เจ้าของวิชาเพิ่มชื่อน้องเข้าไปให้ครับ