[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ลงทะเบียน​ วิชา​ 465-520 การจัดการความขัดแย้ง

ลงทะเบียน​ วิชา​ 465-520 การจัดการความขัดแย้ง

by RATTIFA WANSOO -
Number of replies: 1

ลงเรียนวิชานี้แต่กลับไม่ปรากฎบน​ lms ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรดีคะ

In reply to RATTIFA WANSOO

Re: ลงทะเบียน​ วิชา​ 465-520 การจัดการความขัดแย้ง

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

การจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาครับ ต้องแจ้งไปยังอาจารย์ให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ