[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ลงทะเบียน​ วิชา​ 465-520 การจัดการความขัดแย้ง

Re: ลงทะเบียน​ วิชา​ 465-520 การจัดการความขัดแย้ง

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

การจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาครับ ต้องแจ้งไปยังอาจารย์ให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ