[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง

by PHACHARAPHON KHANATHANAN -
Number of replies: 1

แก้ไขข้อมูลที่ส่งไปแต่กด submit ไปแล้ว

นาย พชรพล คณาฐานันตร์ รหัสนักศึกษา 6150011075 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ

 

เนื่องจากผมส่งงานไปแล้วแต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล แต่ผมกด submit ไปแล้ว ต้องการจะแก้ไขใบงาน ใบงาน 2-3-4 (สำหรับ Video 3)สำหรับวิทยาเขตตรัง

In reply to PHACHARAPHON KHANATHANAN

Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

แก้ไขให้แล้วนะคะ