[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

by KOLYANEY CHAN -
Number of replies: 1

ทำเครื่องเดียวกับเพื่อนแล้วดิฉันไม่ได้ออกจากระบบ แล้วเพื่อนเข้ามาใช้แล้วคิดว่าเป็นของตัวเองเลยกดส่งงานไป ขอช่วยให้แก้ไขให้หน่อยได้ไหมคะ ใบงานที่2-3-4 vide 5 วิทยาเขตตรัง (รายงานบุคคล)

In reply to KOLYANEY CHAN

Re: ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

แก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง