[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

 
Picture of KOLYANEY CHAN
ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm
by KOLYANEY CHAN - Saturday, 9 February 2019, 11:09 AM
 

ทำเครื่องเดียวกับเพื่อนแล้วดิฉันไม่ได้ออกจากระบบ แล้วเพื่อนเข้ามาใช้แล้วคิดว่าเป็นของตัวเองเลยกดส่งงานไป ขอช่วยให้แก้ไขให้หน่อยได้ไหมคะ ใบงานที่2-3-4 vide 5 วิทยาเขตตรัง (รายงานบุคคล)

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 10 February 2019, 7:55 PM
 

แก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง