[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

Re: ส่งงานไฟล์ผิดแต่กดcomfirm

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
Number of replies: 0

แก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง