[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

สอบถามเรื่องสมาชิกงานกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ในคลิปวีดิโอ

สอบถามเรื่องสมาชิกงานกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ในคลิปวีดิโอ

by SUTIMON THONGRAT -
Number of replies: 1

สวัสดีครับ ผมอยากจะสอบถามเรื่องสมาชิกในกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ในคลิปวีดิโอ ผมเข้าใจว่าการแบ่งกลุ่มสมาชิก 15 คน ในคาบเรียนวันนั้น คือกลุ่มเดียวกับงาน ถ่ายคลิปวีดีโอบทบาทสมมุติ ซึ่งทางกลุ่มผมได้ถ่ายทำวีดีโอเสร็จแล้ว ซึ่งมีสมาชิก 14 คนหากส่ง ด้วยจำนวนสมาชิก 14 คนทางอาจารย์จะพิจารณาคะแนนหรือไม่ครับ

In reply to SUTIMON THONGRAT

Re: สอบถามเรื่องสมาชิกงานกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ในคลิปวีดิโอ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

เว็บบอร์ดตรงนี้ใช้สำหรับติดต่อปัญหาทั่วไปที่พบในการใช้งานระบบ LMS2 ครับ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายวิชาคงต้องดูว่ามีเว็บบอร์ดในรายวิชาหรือไม่ หรืออาจต้องถามผู้สอนโดยตรงครับ เพราะผู้สอนอาจจะไม่เห็นข้อความที่น้องเขียนไว้ตรงนี้ครับ