[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอแก้ไขส่งไฟล์​ใหม่

 
Picture of MUNADEL DARAKAI
ขอแก้ไขส่งไฟล์​ใหม่
by MUNADEL DARAKAI - Monday, 11 February 2019, 10:06 AM
 

เรียนผู้ดูแลระบบ​ lms2

กระผมนายมูนาเด็ล​ ดารากัย​ คณะพยาบาล​ศาสตร์​ กลุ่ม11​ รหัส​ 6120810015​, m.0895982483

    ขอความอนุเคราะห์​ให้เปิดระบบการส่งไฟล์ใหม่งาน​ Video 3​ เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิด​ ทำใบงานผิด​ แล้วได้ทำการส่งไปแล้ว​ ขอบคุณสำหรับการแก้ไขครับ​ ขอบคุณครับ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: ขอแก้ไขส่งไฟล์​ใหม่
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Monday, 11 February 2019, 10:59 AM
 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง