[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอแก้ไขเปลี่ยนไฟล์คำตอบ

ขอแก้ไขเปลี่ยนไฟล์คำตอบ

by WANMUHAMMAD CHEYAH -
Number of replies: 1

เรียนผู้ดูแลระบบ​ lms2

กระผมนาย​ วันมูฮำหมัด​ เจ๊ะ​ยะ​ 6120810016 คณะพยาบาลศาสตร์​  กลุ่ม​ 11​

 ขอความ​อนุเคราะห์​ เปิดระบบส่งไฟล์​ใหม่​ ใน​วีดีโอ​3​ เนื่องจากกระผมได้สลับไฟล์ในขณะที่ส่ง

ขอบคุณครับบ 

In reply to WANMUHAMMAD CHEYAH

Re: ขอแก้ไขเปลี่ยนไฟล์คำตอบ

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง