[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

320-112 functional anatomy 2

Re: 320-112 functional anatomy 2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

สาเหตุเกิดจากน้องได้กด Unenrol เพื่อออกจากการเป็นนักศึกษาในรายวิชาครับ

ตอนนี้ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ